Hệ thống lọc nước giếng nhiễm phèn
Hệ thống lọc nước sinh hoạt gia đình - 500L/h
Hệ thống lọc nước sinh hoạt gia đình - 500L/h
Giá:  5,000,000 VNĐ
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 1000L/h
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 1000L/h
Giá:  20,000,000 VNĐ
Quy trình công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt sử dụng áp lực tự nhiên
Quy trình công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt sử dụng áp lực tự nhiên
Giá:  18,000,000 VNĐ
Hệ thống lọc nước sinh hoạt sử dụng bơm đẩy qua lọc
Hệ thống lọc nước sinh hoạt sử dụng bơm đẩy qua lọc
Giá:  25,000,000 VNĐ
Hệ thống xử lý nước nguồn
Hệ thống xử lý nước nguồn
Giá:  28,000,000 VNĐ