Hệ thống xử lý nước cấp 30M3/H
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt - Công suất : 30M3/H
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt - Công suất : 30M3/H
Giá:  385,000 VNĐ