Hệ thống xử lý nước công nghiệp
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử lý nước cấp 30M3/H
Hệ thống xử lý nước cấp 30M3/H
Giá:  350,000,000 VNĐ
Hệ thống làm mềm nước. Công suất : 8M3/H
Hệ thống làm mềm nước. Công suất : 8M3/H
Giá:  180,000,000 VNĐ
Hệ thống DI - Nhà máy Bia VN
Hệ thống DI - Nhà máy Bia VN
Giá:  1,000 VNĐ
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 2000L/h
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 2000L/h
Giá:  25,000,000 VNĐ
Hệ thống xử lý nước giếng 5000L/h
Hệ thống xử lý nước giếng 5000L/h
Giá:  45,000,000 VNĐ
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 5000L/h
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 5000L/h
Giá:  45,000,000 VNĐ
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt. Công Suất : 5000L/h
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt. Công Suất : 5000L/h
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 5000L/h
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 5000L/h
Giá:  45,000,000 VNĐ
Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn-Công Suất : 30m3/H
Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn-Công Suất : 30m3/H
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử lý nước thải 300m3/ngày đêm
Hệ thống xử lý nước thải 300m3/ngày đêm
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử lý nước công nghiệp
Hệ thống xử lý nước công nghiệp
Giá:  0 VNĐ