Bình lọc PVC

Vỏ bình lọc được sản xuất từ ống nhựa Bình Minh ( VN ) 

Mặt bít trên dưới đúc,sơn phủ bóng màu xanh.

Lưới lọc trên dưới tháo mở được dể thay thế khi bị nghẹt.

Gía thành thấp phù hợp cho các công trình dân dụng.