Bộ lọc 3/4 - 10" CLEAR

Dùng lọc nước máy hoặc nước giếng trong sinh hoạt gia đình.

Gía tốt cho số lượng lớn.