Bộ lọc ly BB-10"

Tùy thuộc vào nước nguồn và thiết kế của hệ thống lọc để bố trí cho phù hợp.

Gía thành hợp lý.