Hạt nhựa trao đổi ION

Hạt nhựa trao đổi ion với gốc H+ & Na- dễ dàng tái sinh với Muối hoặc axit tùy thuộc vào nhu cầu thực tế để chọn lựa.

Thích hợp với các công trình làm mềm nước,khử khoáng,xử lý nước cấp sinh hoạt.

Gía thành tùy thuộc theo đơn đặt hàng - Gía : 28000đ/lít