Hệ thống làm mềm nước 2000L/h

Hệ thống trao đổi ION giảm độ cứng, làm mềm nước.

Đây là hệ thống lọc không thể thiếu cho bất cứ nồi hơi nào !