Hệ thống lọc nước sinh hoạt 2000L/h

Xử lý từ nguồn nước giếng. Công suất : 2000l/h.
Sử dụng cho nhà hàng,khách sạn,nhà máy,v...v...

Nguồn nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống.