Hệ thống lọc nước sinh hoạt 5000L/h

Hệ thống xử lý từ nguồn nước giếng cấp qua lọc cho ra nước đạt chuẩn sinh hoạt.

Hình ảnh hệ thống lọc tại TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỚI - QUẬN TÂN PHÚ - TP.HCM