Hệ thống lọc nước sinh hoạt gia đình - 500L/h

Nguồn nước giếng được bơm lên bồn trên cao 2M sau đó chảy xuống qua 02 cột xử lý phèn,khử mùi,kim loại,nâng độ pH sau đó cấp vào bồn chứa nước sạch đưa xuống sử dụng.