Hệ thống lọc nước tinh khiết 1000L/h

Hệ thống lọc nước tinh khiết từ nguồn nước giếng hoặc nước máy.

Có nhiều công suất lọc để lựa chọn. Từ 250 lít/h - 5.000 lít/h.

Tùy theo mức độ đầu tư nhu cầu thực tế kinh doanh để có sự lựa chọn công suất phù hợp.

Vỏ lọc của hệ thống xử lý nước nguồn được thiết 02 loại = INOX hoặc COMPOSITE.

Chế độ súc xả autovan tự động hoặc bằng van đa chiều ( 03 chiều-05 chiều ) rất thuận lợi để có sự lựa chọn.

Gía thành tùy thuộc vào từng thiết kế cụ thể.