Hệ thống lọc nước tinh khiết 1000L/h

Hệ thống lọc được thiết kế trên quy trình khép kín theo công nghệ của Mỹ.

Thích hợp cho mọi nhu cầu cần sử dụng nước tinh khiết để sản xuất,pha chế,chế biến,chạy thận nhân tạo,...v...v...

Gía thành thiết bị tùy thuộc vào thiết kế - nước nguồn - mức độ đầu tư.

Trên hết vẫn là giá cả cạnh tranh nhất !