Hệ thống nước tinh khiết đóng bình-chai PET - Công suất 1500L/h