Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt. Công Suất : 5000L/h