Hệ thống xử lý nước giếng 5000L/h

Xử lý từ nguồn nước giếng bị nhiễm phèn nặng,kim loại nhiều,độ pH thấp,...

Sau xử lý cho ra nguồn nước đạt chuẩn sinh hoạt ,ăn uống phục vụ cho nhu cầu của các CTY,KHÁCH SẠN,TRƯỜNG HỌC,...v...v...