Màng lọc R.O 50GL-75GL-100GL

Màng lọc thẩm thấu ngược R.O ( FILMTECK - USA )công suất các loại.