Máy làm NÓNG-LẠNH nước uống

Máy làm NÓNG-LẠNH nước uống sử dụng cho các loại nước tinh khiết úp bình vào.

Máy có 02 vòi NÓNG & LẠNH.

Có tủ tiệt trùng và ngăn làm lạnh để trái cây,nước ngọt