Máy lọc nước uống trực tiếp NANO

Công nghệ lọc nước NANO - RUSSIA.

Có khả năng lọc tạp chất - khử phèn - kim loại - nâng độ pH trong nước.

Tạo khoáng chất cho ra nguồn nước uống trực tiếp rất tố cho cơ thể.

Không sử dụng điện.