Máy lọc nước uống trực tiếp Nóng - Lạnh

Máy lọc nước uống NÓNG - LẠNH trực tiếp.

Sử dụng hệ thống màng siêu lọc cho ra nguồn nước đạt tiêu chuẩn vi sinh dùng để uống trực tiếp.

Thân máy làm bằng nhựa,nhiều màu sắc để lựa chọn.