Sỏi đỡ lọc nước

Với chức năng chống nghẹt trong hệ thống lọc.

Sỏi đỡ là không thể thiếu trong công nghệ lọc nước.

Có nhiều kích cở khác nhau để chọn lựa cho phù hợp với thiết kế của công trình.

Gía thành rẽ cho các công trình nước thải,nước cấp có công suất lớn.