Than hoạt tính

Nguồn gốc là gáo dừa được nung ở nhiệt độ cao cho ra hoạt tính mạnh thích hợp trong công nghệ xử lý nước.

Có nhiều kích cở để lựa chọn.

Gía thành tùy theo đơn đặt hàng.