Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn-Công Suất : 30m3/H