Van súc xả - Tái sinh đa chức năng

Van được thiết kế với 03 chế độ đ/v van vệ sinh lọc : Rửa ngược - Rửa xuôi - Lọc.

Van tái sinh hạt nhựa được thiết kế 05 chiều : Rửa ngược - Rửa xuôi - Lọc - Xả - Hút muối.

Gía thành thấp,vận hành đơn giản,độ bền cao.

Thích hợp cho mọi công trình lọc nước dân dụng hoặc công nghiệp.