Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
Hệ thống nước siêu tinh khiết dùng cấp máy chạy thận nhân tạo
Hệ thống nước siêu tinh khiết dùng cấp máy chạy thận nhân tạo
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống nước tinh khiết dùng sản xuất thực phẩm - Nước giải khát
Hệ thống nước tinh khiết dùng sản xuất thực phẩm - Nước giải khát
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống nước tinh khiết đóng bình-chai PET - Công suất 1500L/h
Hệ thống nước tinh khiết đóng bình-chai PET - Công suất 1500L/h
Giá:  100,000,000 VNĐ
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng Bình - Chai. Công suất : 1000L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng Bình - Chai. Công suất : 1000L/h
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử  lý nước tinh khiết - Công suất : 3000L/H
Hệ thống xử lý nước tinh khiết - Công suất : 3000L/H
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử  lý nước tinh khiết - Công suất : 3000L/H
Hệ thống xử lý nước tinh khiết - Công suất : 3000L/H
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống lọc nước tinh khiết 500L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết 500L/h
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống lọc nước tinh khiết 1000L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết 1000L/h
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống nước siêu tinh khiết dùng trong ngành trang thiết bị y tế
Hệ thống nước siêu tinh khiết dùng trong ngành trang thiết bị y tế
Giá:  250,000,000 VNĐ
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng Bình - Chai. Công suất : 3000L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng Bình - Chai. Công suất : 3000L/h
Giá:  0 VNĐ
Bàn súc rửa chiết rót,sấy màng co chai-bình
Bàn súc rửa chiết rót,sấy màng co chai-bình
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống nước tinh khiết dùng sản xuất thực phẩm - Nước giải khát
Hệ thống nước tinh khiết dùng sản xuất thực phẩm - Nước giải khát
Giá:  350,000,000 VNĐ
« 1 2 »