Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết
Hệ thống lọc nước tinh khiết 1000L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết 1000L/h
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống lọc nước tinh khiết 500L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết 500L/h
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử  lý nước tinh khiết - Công suất : 3000L/H
Hệ thống xử lý nước tinh khiết - Công suất :...
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử  lý nước tinh khiết - Công suất : 3000L/H
Hệ thống xử lý nước tinh khiết - Công suất :...
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng Bình - Chai. Công suất : 1000L/h
Hệ thống lọc nước tinh khiết đóng Bình -...
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống nước tinh khiết đóng bình-chai PET - Công suất 1500L/h
Hệ thống nước tinh khiết đóng bình-chai PET - Công...
Giá:  100,000,000 VNĐ
Hệ thống xử lý nước cấp 30M3/H
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt - Công suất : 30M3/H
Hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt - Công...
Giá:  385,000 VNĐ
Hệ thống xử lý nước công nghiệp
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 2000L/h
Hệ thống lọc nước sinh hoạt 2000L/h
Giá:  25,000,000 VNĐ
Hệ thống DI - Nhà máy Bia VN
Hệ thống DI - Nhà máy Bia VN
Giá:  1,000 VNĐ
Hệ thống làm mềm nước. Công suất : 8M3/H
Hệ thống làm mềm nước. Công suất : 8M3/H
Giá:  180,000,000 VNĐ
Hệ thống xử lý nước cấp 30M3/H
Hệ thống xử lý nước cấp 30M3/H
Giá:  350,000,000 VNĐ
Giá:  0 VNĐ
Hệ thống xử lý nước giếng 5000L/h
Hệ thống xử lý nước giếng 5000L/h
Giá:  45,000,000 VNĐ